ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

Επικαιρότητα

Video Για Τη Δημόσια Περιουσία Από Τους Συνεργούς: “Οι Νασταίοι Εισπράττουν Ακόμα Ενοίκια Στην Ηλιούπολη”

Ένα θεματικό video για τη δημόσια περιουσία του Δήμου Ηλιούπολης δημοσίευσαν οι “Συνεργοί Με Την Ηλιούπολη”.

Δημοσιεύτηκε

στις

Ένα θεματικό video για τη δημόσια περιουσία του Δήμου Ηλιούπολης δημοσίευσαν οι “Συνεργοί Με Την Ηλιούπολη”.

Στο video γίνεται μια πολύ σύντομη αναδρομή στο πρόβλημα της δημόσιας περιουσίας που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια ο Δήμος, ενώ στη συνέχεια, ο υποψήφιος Δήμαρχος Ηλιούπολης Αποστόλης Στασινόπουλος αναρωτιέται ποιος έχει την ευθύνη για την σημερινή κατάσταση στο ακανθώδες αυτό ζήτημα, αφήνοντας αιχμές για την δημοτική αρχή αλλά και για το υπερταμείο, στην κατοχή του οποίου βρίσκονται πολλά από τα “φιλέτα” του Δήμου.

Υπενθυμίζεται πως πριν λίγο καιρό, η δικαιοσύνη απεφάνθη οριστικά και αμετάκλητα υπερ του Δήμου Ηλιούπολης στη πολυετή δικαστική περιπέτεια με την οικογένεια Νάστου. Σύμφωνα με τον κ. Στασινόπουλο, παρά την δικαστική απόφαση, η οικογένεια Νάστου συνεχίζει να εισπράττει παράνομα τα ενοίκια.

Δείτε το video:

3 Σχόλια

3 ΣΧΟΛΙΟs

 1. Κωστας

  27/03/2019 at 22:21

  ΠΌΎ ΠΉΓΆΝ ΤΆ ΌΊΚΌΠΈΔΆ…..ΣΈ ΊΔΊΏΤΈΣ…ΣΈ ΠΌΊΌΎΣ ΊΔΊΏΤΈΣ..ΜΈ ΤΊ ΝΌΊΚΊ…ΤΆ ΠΉΡΆΜΈ ΓΊΆ ΝΆ ΓΊΝΌΎΝ….ΈΠΆΓΈΛΜΆΤΊΚΉ ΈΠΈΚΤΆΣΉ..ΝΆ ΜΈΊΏΣΌΎΜΈ ΤΉΝ…ΆΝΈΡΓΊΆ.. Ά ΡΈ ΓΚΊΆΌΎΡΊΆ…ΌΡΈ Ό ΧΡΎΣΌΣ ΤΊ ΚΆΝΈΊ

 2. Κωστας

  27/03/2019 at 22:23

  Σέ πόίόύς πήγάν τά όίκόπέδά τόύ ΔΉΜΌΎ,,,,ΤΆ νέά όίκόπέδά..σέ κάφέ κάί πάίδίκόύς στάθμόύς..όρέ γκίάόύρίά

 3. Κωστας

  27/03/2019 at 22:25

  Πόλύ πλάστίκόύρά ρέ πάίδίά….ΠΈΖΌΔΡΌΜΊΆ ΣΤΌΝ ΆΈΡΆ ΠΡΈΠΈΊ ΝΆ ΦΤΊΆΞΌΎΜΈ ΓΊΣ ΤΉΝ ΔΊΈΛΈΎΣΉ …..πόύ έίνάί ή ζώνή όδέύσής 1.80….έ όχί δίάκρίσέίς..ή μέν βγάζόύν πλάστίκόύρά ..όί δέ δίκόί μάς τήν δίπλάσίάζόύ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Bρείτε μας στο Facebook

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αθλητικά

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ