Επίδομα Στέγασης – Όλα Όσα Πρέπει Να Γνωρίζετε & Ποια Δικαιολογητικά Απαιτούνται

Ο Δήμος Ηλιούπολης ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης  ότι η εξυπηρέτηση/υποβολή αιτήσεων για το επίδομα στέγασης θα γίνεται από το γραφείο επί της οδού Ηρώς Κωνσταντοπούλου 45 καθημερινά και ώρες 09.00-14.00 τηλ 2109955080.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
* Έντυπο Συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού και θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
* Αστυνομική Ταυτότητα
* ΑΜΚΑ/ΑΦΜ/ΙΒΑΝ λογ/σμού
* Αριθμό Παροχής ΔΕΔΔΥΕ
* Μισθωτήριο Συμβόλαιο
* Για μονογονεικές οικογένειες απόφαση επιμέλειας τέκνου

αναλυτικές πληροφορίες: https://www.epidomastegasis.gr/

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ