Facebook Pixel

Επικαιροτητα

Ψήφισμα Ομάδας Κατοίκων Κατά Της Εγκατάστασης Προσφύγων & Μεταναστών Στην Ηλιούπολη (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Δημοσιεύθηκε στις | Τελευταία Ενημέρωση

Συντάκτης ilioupolinews.gr

Ψήφισμα Ομάδας Κατοίκων Κατά Της Εγκατάστασης Προσφύγων & Μεταναστών Στην Ηλιούπολη (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Μία επιστολή-ψήφισμα προς το δημοτικό συμβούλιο και τον Δήμαρχο Ηλιούπολης είδε το φως της δημοσιότητας το πρωί της 21ης Νοεμβρίου.

Η επιστολή υπογράφεται από τον δημότη Ηλιούπολης κ. Δημήτρη Σταματόπουλο, αναφέρει μεταξύ άλλων πως «θεωρούμε ότι η όποια συνεργασία του Δήμου Ηλιούπολη με διεθνείς οργανισμούς και Μ.Κ.Ο. για την παροχή οποιασδήποτε διευκόλυνσης για την εγκατάσταση και παραμονή αυτών των ανθρώπων στην πόλη μας είναι παράνομη και καταχρηστική», ενώ κλείνει αναφέροντας: «αντιτασσόμεθα στην παραχώρηση δομών [Δημοτικών ή Δημόσιων] εντός των ορίων του Δήμου Ηλιούπολης δια την προσωρινή ή μόνιμη φιλοξενία ατόμων τρίτων χώρων, που εισήλθαν στην χώρα μας παρανόμως».


Σχόλιο από το ilioupolinews.gr: Παρά τα όσα ισχυρίζεται η επιστολή, δεν έχει ζητηθεί από τη Δήμο Ηλιούπολης η φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών στην Πόλη. Το έγγραφο που επικαλείται η παρακάτω επιστολή κατοίκων, είναι έγγραφο του Διεθνούς Οργανισμού μετανάστευσης και αναφέρει την Ηλιούπολη ως τοποθεσία εύρεσης ιδιωτικών κατοικιών για φιλοξενία προσφύγων, με έξοδα του ίδιου του ΔΟΜ και της Unicef. Με λίγα λόγια, ο Δήμος Ηλιούπολης, δεν έχει καμία εμπλοκή σε αυτή την υπόθεση.


Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή:

Προς:
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης
κ. Σταύρο Γεωργάκη.
Δήμαρχο Ηλιούπολης
κ. Χατζηδάκη Γεώργιο.
«Ψήφισμα – Πρόταση»
Ηλιούπολη ____ /____ /____
Σύμφωνα με το Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης βάσει του Άρθρου 6 παρ. 6 [Αρ. Απόφ. 265/21.07.2011], παρακαλούμε να θέσετε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ψήφισμα εντός 30 ημερών, όπως ορίζει το Άρθρο 6 παρ.7 ως υποχρεωτικό, την παρακάτω πρόταση που υπογράφουμε στο τέλος του παρόντος ως Δημότες / Κάτοικοι του Δήμου Ηλιούπολης. 
Όπως πληροφορηθήκαμε από την “International Organization for Migration (I.O.M.)”  ο Δήμος Ηλιούπολης  θα φιλοξενήσει τους «επενδυτές»  – τα “ανήλικα” ασυνόδευτα παιδιά – ηλικίας  14 έως 18 ετών, οι  οποίοι κάποιοι έρχονται την χώρα μας χωρίς να έχουν μαζί τους ΕΓΓΡΑΦΑ. Με λίγα λόγια ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΗΛΩΣΟΥΝ. Για παράδειγμα μπορεί να είναι 25 ετών και να δηλώνει 18 ετών.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εφαρμόζεται ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ, ΑΝΟΡΘΟΛΟΓΙΚΑ, ΒΙΑΙΑ, και σε έκταση και ένταση μόνον  την Ελλάδα – και στο Δήμο Ηλιούπολης – η «Ατζέντα του Ο.Η.Ε.» (Replacement Migration) και η «Συμφωνία του Μαρακές για την Μετανάστευση», όπως τρομακτικά περιγράφεται ήδη από την δεκαετία του 1920 στο σχέδιο «Coudenhobve – Kalergi» – γενοκτονία των λαών της Ευρώπης – εν προκειμένω για την καθυπόταξη, αντικατάσταση και αλλοτρίωση του γηγενή Ελληνικού Πληθυσμού. Όπως γνωρίζετε, πολλές ευρωπαϊκές χώρες έκαναν στροφή 180ο μοιρών στην μεταναστευτική πολιτική λόγω των ανεξέλεγκτων ροών. Την Ελλάδα την μεταχειρίζονται ως αποθήκη ανθρώπινου δυναμικού, για οποιαδήποτε εκμετάλλευση και χρήση στο παρόν και στο μέλλον!
Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, σύμφωνα με την Υπάτη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες: «Πρόσφυγες είναι τα άτομα που βρίσκονται εκτός της χώρας καταγωγής τους εξαιτίας του φόβου διώξεων, διαμαχών, γενικευμένης βίας ή άλλων καταστάσεων που έχουν διαταράξει σοβαρά την έννομη τάξη και, ως αποτέλεσμα, δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Ο ορισμός του πρόσφυγα δίνεται στην Σύμβαση Γενεύης 1951 (η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν.Δ. 3989/19 – 26.-09.1959 – ΦΕΚ Α’ 201 Πολυμερούς Συμβάσεως περί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων) και περιφερειακά μέσα για τους πρόσφυγες και στο Καταστατικό της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες»
Σύμφωνα με τα παραπάνω, και με δεδομένο ότι ο πρόσφυγας έχει την υποχρέωση να ζητήσει άσυλο στην ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΗ ΧΩΡΑ που θα βρεθεί μετά την αναχώρηση από την πατρίδα του (η οποία και θα πρέπει να εξετάσει το αίτημά του) είναι σαφές ότι στην Ελλάδα – άρα και στην Ηλιούπολη – σήμερα η συντριπτική πλειονότητα των θεωρουμένων ως προσφύγων, δεν δικαιούται να επικαλείται αυτή την ιδιότητα, αφού ορισμένοι εξ’ αυτών δεν προέρχονται από χώρες με «διώξεις, διαμάχες γενικευμένης βίας ή άλλων καταστάσεων που έχουν διαταράξει σοβαρά την έννομη τάξη», ενώ κανένας από αυτούς δεν ζήτησε άσυλο στην πρώτη ασφαλή χώρα που βρέθηκε, (Τουρκία ή κάποια άλλη στα ανατολικά αυτής).
Να γνωρίζετε με την υπ’ αρ. 120/2015 (Β’ Τμήμα Διακήρυξης) το Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) εξέδωσε απόφαση όπου σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, πρόσφυγας είναι ΜΟΝΟ όποιος φεύγει από εμπόλεμη ζώνη και μεταφέρεται στην ΠΡΩΤΗ ασφαλή χώρα, δηλαδή η Τουρκία, ήταν και εξακολουθεί να θεωρείται πρώτη ασφαλής χώρα. 
Ο Δήμος Ηλιούπολης πρέπει συμμορφωθεί – το ίδιο και η Κυβέρνηση – με αυτή την απόφαση υπ’ αριθ. 120/2015, όπως ορίζει το Ελληνικό Σύνταγμα βάσει Άρθρου 95, παρ. 5 : ”Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρεώσεως αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο όπως νόμος ορίζει.”, αλλιώς θα εναχθούν και θα καταμηνυθούν οι Διοικητικοί του Δήμου Ηλιούπολης. 
Το συμπέρασμα που βγαίνει από τις αποφάσεις των ανώτατων Δικαστηρίων, σχετικά με το «προσφυγικό» θέμα, είναι πως, ΝΟΜΙΚΑ δεν πρόκειται για πρόσφυγες. Όποτε βάσει του Άρθρου 79 της Λειτουργίας Συνθήκης Ε.Ε. παρ. 2:γ αναφέρει: «γ) λαθρομετανάστευση και παράνομη διαμονή, καθώς και απομάκρυνση και επαναπατρισμός των παρανόμως διαμενόντων,» και η Συνθήκη Γενεύης 1951 βάσει του Άρθρου 33, παρ. 2 αναφέρει  «Το εκ της παρούσης διατάξεως απορρέον ευεργέτημα δεν δύναται πάντως να επικαλήται πρόσφυξ όστις, δια σοβαράς αιτίας, θεωρείται επικίνδυνος εις την ασφάλεια της χώρας ένθα ευρίσκεται ή όστις, έχων τελεσιδίκως καταδικασθή δι’ ιδιατέρως σοβαρόν αδίκημα, αποτελεί κίνδυνον δια την Χώραν.», με λίγα λόγια πως εκείνοι που ήρθαν από άλλες χώρες – 77 διαφορετικές εθνότητες – συνιστούν σοβαρή απειλή για τη χώρα ασύλου, λόγω της σοβαρότητας των εγκλημάτων (εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων ενδο-οικογενειακής βίας, ρατσιστικών εγκλημάτων κατά αλλοθρήσκων, αλλοεθνών, κατά γυναικών -κλειτοριδεκτομών, βιασμών, αυτοδικαίως λογω…”απιστίας”-,  που ενδεχομένως διέπραξαν κτλ.)
Ενημερωνόμαστε μέσω των ΜΜΕ, για εγκλήματα – φασαρίες μεταξύ των αλλοεθνών και ομοεθνών, όπως ακριβώς συμβαίνει σε καθημερινή βάση στις χώρες προέλευσής τους.
Στα Άρθρα 31 – 32 της Συνθήκης Γενεύης 1951 αναφέρονται περιοριστικά οι περιπτώσεις αναγνώρισης καθεστώτος “πρόσφυγα” σε απολύτως συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων. Έτσι οι παράνομα – δηλαδή χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα – εισερχόμενοι σε μια χώρα είναι ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ και υποχρεούνται αμελλητί (δηλαδή αμέσως, χωρίς καθυστέρηση) να παρουσιαστούν στις Αρχές της χώρας εισδοχής για ταυτοποίηση και καταγραφή. Σε διαφορετική περίπτωση υφίστανται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (δηλαδή ΑΠΕΛΑΣΗ). Δυστυχώς στην Ελλάδα από το 2015, τις κρατικές αρχές έχουν υποκαταστήσει οι αλλοδαπές ύποπτες ΜΚΟ, πολλές εκ των οποίων ελέγχονται από τους Εισαγγελείς για τέλεση ποινικών αδικημάτων (όπως αδιαφανή χρηματοδότηση, παράνομη διακίνηση κ.λ.π.). Επίσης, πλην των προερχόμενων εκ της μέχρι πρότινος εμπόλεμης Συρίας, οι οποίοι δικαιούνται να αιτηθούν την υπαγωγή τους στο status των προσφύγων, ΟΛΟΙ οι άλλοι προερχόμενοι από 77 διαφορετικές χώρες της Αφρικής και της Ασίας (σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.) είναι οικονομικοί μετανάστες και άρα δεν δικαιούνται καν να αιτηθούν την αναγνώριση τους ως Προσφύγων διότι ζημιώνουν και τους πραγματικούς πρόσφυγες.  Επίσης, εφόσον ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει επανειλημμένως απειλήσει την Ευρώπη ότι θα την γεμίσει με 3,5 εκατομμύρια “πρόσφυγες” γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί τους ευρισκόμενους στο έδαφός της αλλοδαπούς ως “ανθρώπινη βόμβα” κι άρα αυτή η δήλωση και μόνον συνιστά ευθεία απειλή υβριδικού (δηλαδή ακήρυχτου πολυεπίπεδου) πολέμου, απαγορευμένη από το Διεθνές  Δίκαιο. Τέλος, οι σχεδόν καθημερινές ανεξέλεγκτες αποβάσεις στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (που με δημοσιευμένα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ την τετραετία 2015-2018 ξεπέρασαν το ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΑΤΟΜΑ) συνιστούν υπαρκτό κι άμεσο κίνδυνο για την Εθνική Ασφάλεια και τη Δημόσια Τάξη, αφού πλέον πρόκειται για συντελούμενο ΕΠΟΙΚΙΣΜΟ κι άρα η μόνη λύση είναι η ΑΠΕΛΑΣΗ ΤΟΥΣ κατ΄ Άρθρο 32 της Σύμβασης της Γενεύης 1951.
Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, θεωρούμε ότι η όποια συνεργασία του Δήμου Ηλιούπολη με διεθνείς οργανισμούς και Μ.Κ.Ο. για την παροχή οποιασδήποτε διευκόλυνσης για την εγκατάσταση και παραμονή αυτών των ανθρώπων στην πόλη μας είναι παράνομη και καταχρηστική. 
Αντιλαμβανόμαστε τις πιέσεις που δέχονται οι Αυτοδιοικητικοί φορείς (Δήμοι και Περιφέρειες) από την Κεντρική Εξουσία προς την κατεύθυνση αυτή, μετακυλίοντας την ανεπάρκεια της να υπερασπίσει τα κρατικά μας σύνορα και τα εθνικά μας συμφέροντα έναντι της εισροής εκατοντάδων χιλιάδων παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα, αλλά πιστεύουμε ότι πρώτιστη προτεραιότητα μίας Δημοτικής Αρχής είναι η προάσπιση της κοινωνικής γαλήνης και η εμπέδωση ενός αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, πράγματα που διακυβεύονται πλέον αφού καθημερινώς γινόμαστε μάρτυρες παραβατικών και εγκληματικών συμπεριφορών, αλλά και διατάραξης της κοινωνικής ηρεμίας από την παρουσία χιλιάδων ανθρώπων στην πόλη μας, που είναι φορείς ενός συστήματος αξίων πολύ διαφορετικών και συχνά ολοκληρωτικά συγκρουσιακών με αυτές της Δημοκρατίας, του σεβασμού στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και του Ελληνισμού.
Εάν δεχτούμε την εγκατάσταση οποιουδήποτε αριθμού «προσφύγων» – αντικαταστατών μας στις όποιες δομές του Δήμου Ηλιούπολης, ας γνωρίζουμε πως η εγκατάσταση αυτή θα είναι ΜΟΝΙΜΗ και θα αυξηθεί ραγδαία λόγο του ανεξέλεγκτου όγκου των ροών και της πίεσης που θα δεχθείτε από την Κυβέρνηση να παραλάβετε και άλλους αλλά και μέσω της «νόμιμης» πλέον οδού, της «επανένωσης» των φιλοξενούμενων εφήβων (ενηλίκων στο άμεσο μέλλον) με τις ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ τους. Π.χ. άρα 1 άτομο = 10 – 15.
Για όλα τα παραπάνω, προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για παύση της περαιτέρω συνεργασίας με φορείς και Μ.Κ.Ο. και να την περιορίσει αποκλειστικά στους ελάχιστους σε αριθμό πραγματικούς πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ελλάδα μας και οι οποίοι είναι πρόσωπα ιερά και εν τέλει αδικούνται από δικαιολογημένες προκαταλήψεις και αρνητικές συμπεριφορές που όμως δεν τους αφορούν.
Ως Δημότες \ Κάτοικοι του Δήμου Ηλιούπολης αντιτασσόμεθα στην παραχώρηση δομών [Δημοτικών ή Δημόσιων] εντός των ορίων του Δήμου Ηλιούπολης δια την προσωρινή ή μόνιμη φιλοξενία ατόμων τρίτων χώρων, που εισήλθαν στην χώρα μας παρανόμως. Για κάθε λέξη που γράφτηκε παραπάνω έχουμε και τις σχετικές αποδείξεις σε έγγραφα και βίντεο σε περίπτωση που θελήσετε να ενημερωθείτε και να μην αποφασίζετε μόνοι σας κεκλεισμένων των θυρών στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είστε εκλεγμένοι  από τον Ελληνικό Ηλιουπολίτικο  Λαό.
Πιθανότατα θα μπορούσαν να γίνουν και περαιτέρω πρόσθετες τροποποιήσεις σε αυτό, πλην όμως τα βασικά που πρέπει να καταγραφούν είναι η άρνηση των Δημοτών /  Κατοίκων στην παραχώρηση Δημόσιων Δομών στα Γεωγραφικά όρια του Δήμου μας.
Οι Υπογράφοντες.
Εξ ομάδας Δημοτών / Κατοίκων
Σταματόπουλος Δημήτριος

Ακολουθήστε το Ilioupolinews.gr στο Facebook και στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ηλιούπολη.

Ένα σχόλιο στο άρθρο “Ψήφισμα Ομάδας Κατοίκων Κατά Της Εγκατάστασης Προσφύγων & Μεταναστών Στην Ηλιούπολη (ΕΓΓΡΑΦΟ)
 1. Ο/Η Giwrgos Geranistas λέει:

  Είναι γνωστό ότι όλα τα φασιστοειδή σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, Την βλακεία και μάλιστα στη μέγεθος που της έδωσε ο Αϊνστάιν.
  Η ανικανότητά τους να κατανοήσουν ένα κείμενο και να το προσαρμόσουν στις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μας δείχνει το κενό του κεφαλιού τους.
  Αυτό που επικαλείται ο συγκεκριμένος υπάνθρωπος και οι συν αυτό, είναι ένα έγγραφο που έχει εκδοθεί προ 10ετίας τουλάχιστον και κάνει ξεκάθαρο ότι μόνο αν διατεθούν διαμερίσματα προς ενοικίαση από τους ιδιοκτήτες τους, τότε θα φιλοξενηθούν εκεί ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ για μικρό χρονικό διάστημα (6 μηνών), μέχρι να τους δοθούν έγγραφα για να πάνε στην χώρα που θέλουν.
  Αλλά ας πούμε ότι μπορεί αυτό να είναι, για κάποιους κατοίκους, τρομερό πρόβλημα μιας και αυτοί είναι “ανωτέρας τάξεως” και τους ενοχλεί να συγκατοικήσουν με πρόσφυγες και μετανάστες.
  Μήπως να προσπαθήσουν να ανοίξουν λίγο το μυαλό τους (έστω αυτό το λίγο που έχουν) και να σκεφτούν τς τιμές των ενοικίων στην πόλη που κατοικούν “ανωτέρας τάξεως” κάτοικοι???
  Αλήθεια ποια δημόσια αρχή θα πληρώσει 400 ευρώ για ένα δυαράκι, που δεν χωράνε πάνω από 5 άνθρωποι???
  Θα δίνει δηλαδή πάνω από 150 ευρώ το μήνα, για τον καθένα, μαζί με ρεύμα και νερό ενώ υπάρχουν περιοχές που με αυτά τα 150 ευρώ θα στεγάζουν 4 άτομα???
  Δυστυχώς υπάρχουν τέτοιου είδους υπάνθρωποι και στην Ελλάδα!!!
  Μην ανησυχείτε, ω ανώτεροι υπάνθρωποι, δεν θα βρωμίσουν την πόλη σας αυτοί οι ταλαίπωροι που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα!!!
  Και βέβαια υπάρχει και η άλλη πλευρά που σε κάνει να αναρωτιέσαι.
  Είναι δυνατόν να υπάρχουν “άνθρωποι” σε μια χώρα που έχει μετανάστες και πρόσφυγες (οικονομικούς – πολιτικούς – λόγω πολέμου κλπ), σχεδόν ίσους με τον πληθυσμό της, σε ολόκληρο τον κόσμο (ενδεικτικά 450 χιλ. στην Μελβούρνη – πάνω από 300 χιλ. στο Τορόντο κλπ) και να καταφέρεται κατά των προσφύγων και των μεταναστών?
  Κι όμως σε τούτη τη χώρα υπάρχουν!!!
  Έλεος ρατσιστές και βρωμοφασίστες, έλεος!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ILIOUPOLINEWS

ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ