Facebook Pixel

Επικαιροτητα

3 Νεα Σημεία Με Δωρεάν Wi-Fi Στην Ηλιούπολη – Ανοικτή Ψηφοφορία Για Τα Σημεία Τοποθέτησης

Τρία νέα σημεία δωρεάν πρόσβασης στο internet (wi-fi) θα εγκαταστήσει το προσεχές χρονικό διάστημα ο Δήμος Ηλιούπολης.

Δημοσιεύθηκε στις | Τελευταία Ενημέρωση

Συντάκτης Newsroom

3 Νεα Σημεία Με Δωρεάν Wi-Fi Στην Ηλιούπολη – Ανοικτή Ψηφοφορία Για Τα Σημεία Τοποθέτησης

Τρία νέα σημεία δωρεάν πρόσβασης στο internet (wi-fi) θα εγκαταστήσει το προσεχές χρονικό διάστημα ο Δήμος Ηλιούπολης.

Σύμφωνα με τον πρώην αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Άγγελο Δημητρόπουλο, οι πολίτες, από τη Δευτέρα 1η Απριλίου θα μπορούν να επιλέξουν τα τρια σημεία που θέλουν να τοποθετηθούν τα νέα wifi hotspots, μέσα από ανοικτή ηλεκτρονική ψηφοφορία στο site του Δήμου Ηλιούπολης.

Υποψήφια σημεία για τοποθέση των νέων hotspots είναι τα εξής:

 • Πλατεία Καποδίστρια (Αγία Μαύρα)
 • Πλατεία ΙΚΑ-Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
 • Πλατεία Βεάκη
 • Πάρκο Αναστάσεως
 • Πλατεία Λευκαδίων (Αγία Παρασκευή)
 • Πλατεία Ναυπλίου
 • Πλατεία Αναγνωσταρά
 • Άλσος Αγίου Νικολάου (Πάρκο Τομπάζη)
 • Πλατεία Ευρώπης
 • Πάρκο Ζηνοβίου

Με βάση το αποτέλεσμα της διαδικασίας και με πρόθεση να καλυφτούν γεωγραφικά όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές της Ηλιούπολης, οι υπηρεσίες του Δήμου θα καταρτίσουν την μελέτη για την κατασκευή των νέων σημείων.

Ακολουθήστε το Ilioupolinews.gr στο Facebook και στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ηλιούπολη.

3 σχόλια στο άρθρο “3 Νεα Σημεία Με Δωρεάν Wi-Fi Στην Ηλιούπολη – Ανοικτή Ψηφοφορία Για Τα Σημεία Τοποθέτησης
 1. Ο/Η Κωστας λέει:

  Ή ΉΛΊΌΎΠΌΛΉ ΓΊΝΈΤΆΊ ΠΆΓΚΡΆΤΊ..ΚΎΨΈΛΉ.ΈΜΈΊΣ ΠΌΎ ΓΈΝΝΉΘΉΚΆΜΈ ΈΔΏ ΚΛΆΊΜΈ.ΉΤΆΝ ΠΡΌΆΣΤΈΊΌ..ΈΓΊΝΈ ΠΛΆΤΈΊΆ ΌΜΌΝΌΊΆΣ..ΚΆΊ ΤΏΡΆ ΓΊΝΈΤΆΊ ΈΝΆ ΚΆΚΌ ΧΆΛΊ…Ή ΣΌΦΌΚΛΉ ΒΈΝΊΖΈΛΌΎ Ή ΆΡΧΊΜΉΔΌΎΣ ΚΆΊ ΌΛΌ ΤΌ ΆΝΆΤΌΛΊΚΌ ΤΜΉΜΆ ΤΉΣ ΠΌΛΉΣ ΆΔΊΆΒΆΤΌ ΤΌ ΠΡΏΊ.ΆΦΌΎ ΈΒΆΛΆΝ ΆΠΌΓΌΡΈΎΤΊΚΌ ΚΆΊ ΈΒΓΆΛΆΝ ΤΉΝ ΚΊΝΉΣΉ ΆΠΌ ΆΣΤΎΝΌΜΊΚΆ ΚΆΊ ΠΆΝΌΡΆΜΆ ΔΊΈΛΎΣΆΝ ΤΌΎΣ ΎΠΌΛΌΊΠΌΎΣ….ΧΆΌΣ ΠΌΛΉ…ΤΡΆΓΊΚΌ….ΠΛΆΤΈΊΈΣ ΓΈΜΊΣΆΝ ΤΡΆΠΈΖΌΚΆΘΊΣΜΆΤΆ ΚΆΊ ΠΆΡΆΜΎΘΊΆ ΠΛΆΣΤΊΚΌ ΓΊΆ ΜΈΓΆΛΎΤΈΡΈΣ ΣΆΛΈΣ..ΚΆΤΈΒΉΚΆΝ ΣΤΆ ΠΈΖΌΔΡΌΜΊΆ…Ή ΆΓΊΆ ΜΆΡΊΝΆ ΔΈΝ ΜΠΌΡΈΊΣ ΝΆ ΠΆΡΚΆΡΈΘΣ ΤΌ ΊΔΊΌ ΚΆΊ Ή ΆΓΊΆ ΜΆΎΡΆ..ΤΆ ΠΆΡΚΊΝΚ ΌΜΏΣ ΣΈ ΆΛΛΌΎΣ ΤΌΜΈΊΣ ΈΓΊΝΆΝ.ΔΉΜΆΡΧΈ ΦΆΈ ΚΆΊ ΛΊΓΌ ΒΌΎΝΌ ΣΤΌ ΤΈΛΈΊΏΜΆ ΤΉΣ Σ.ΒΈΝΊΖΈΛΌΎ ΠΆΝΏ ΆΠΌ ΆΓΊΆ ΜΆΎΡΆ ΚΆΊ ΦΤΊΆΞΈ ΠΆΡΚΊΝ..ΒΆΛΈ ΠΆΛΌΜΈΝΆ ΉΛΊΚΆΚΆ ΦΆΝΆΡΊΆ ΣΈ ΚΆΡΜΆΝΊΌΛΈΣ ΔΊΆΣΤΈΎΡΏΣΈΊΣ..ΒΛΈΠΈ ΆΡΤΈΜΊΔΌΣ ΚΆ ΠΆΝΆΓΌΎΛΉ….ΚΆΝΈ ΤΆ ΠΈΡΊΠΤΈΡΆ ΠΆΛΊ ΠΈΡΊΠΤΈΡΆ ΚΆΊ ΌΧΊ ΣΌΎΠΈΡ ΜΆΡΚΈΤ ..ΦΤΆΝΈΊ Ή ΆΉΔΊΆ ΣΤΌ ΚΈΝΤΡΌ ΤΉΣ ΠΌΛΉΣ ΜΈ ΤΆ ΤΖΆΜΈΝΊΆ ΚΆΊ ΠΛΆΔΤΊΞΆ ΔΏΜΆΤΊΆΚΊΆ ΓΊΆ ΚΆΦΈ ΚΆΊ ΦΆΓΉΤΌ.ΈΛΈΌΣ

 2. Ο/Η Κωστας λέει:

  Γύάλίά….tapernw…ΓΊΆ ΝΆ ΜΉΝ ΒΛΈΠΏ ΤΊΣ ΒΈΡΆΝΤΈΣ ΚΆΤΆΣΤΉΜΆΤΏΝ ΠΆΝΏ ΣΤΆ ΠΈΖΌΔΡΌΜΊΆ….ΈΛΈΌΣ ….ΒΈΡΆΝΤΈΣ 50 ΤΜ….ΈΛΈΌΣΧΡΉΜΆ.

 3. Ο/Η Αγαμέμνον λέει:

  Παρα πολύ αργά και πάλι προεκλογικά το επαναφέρει ο Κος Βαλασοπουλος (περισυλλογή ψοφων) Αυτό υποσχέθηκε την έναρξη της αρχής και κάθε φορά προεκλογικά το επαναφέρει. Μια του κλέφτη δύο του κλέφτη και το κακό του συνα……μα.Ευχαριστω δεν θα πάρω

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ILIOUPOLINEWS

ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ