Facebook Pixel

Επικαιροτητα

Ξεκινούν Οι Εγγραφές Στους Βρεφονηπιακούς Του Δήμου Ηλιούπολης

Δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δημοσιεύθηκε στις | Τελευταία Ενημέρωση

Συντάκτης ilioupolinews.gr

Ξεκινούν Οι Εγγραφές Στους Βρεφονηπιακούς Του Δήμου Ηλιούπολης

Και επίσημα ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφης στους βρεφονηπιακους σταθμούς του Δήμου Ηλιούπολης για το σχολικό έτος 2021-2022.

Με ανακοίνωση του ο Δήμος ενημερώνει τους γονείς των βρεφών και νηπίων γνωστοποίησε στους ενδιαφερόμενους πως οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην διεύθυνση του  http://aitiseisvn.ilioupoli.gr για το χρονικό διάστημα από 07/06/2021 έως 27/06/2021 και ώρα 24:00. 

Τονίζεται πως η είσοδος στο πρόγραμμα των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέσω των κωδικών του TAXISNET.

Tα Δικαιολογητικά Που Πρέπει Να Προσκομίσετε

Το ΚΑΦΑΔΗΛ θα συμμετάσχει στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής (ΕΣΠΑ)» με την ένταξη των Βρεφονηπιακών Σταθμών Α΄ (Αθηνοδώρου 63-65), Γ΄ (Ψαρών 9), Δ΄ (Τσαμαδού 12), Ε΄ (Κύπρου & Σαντορίνης) και Η’ (Αγαμέμνονος 3). Επισημάνεται ότι ορισμένες μητέρες έχουν δικαίωμα υποβολής παράλληλης αίτησης για εγγραφή του παιδιού τους και στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής (ΕΣΠΑ)» και στο ΚΑΦΑΔΗΛ, με τους όρους που θέτει το κάθε πρόγραμμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση για εγγραφή παιδιού μέσω ΕΣΠΑ, αυτόματα διαγράφεται από τον πίνακα μοριοδότησης του ΚΑΦΑΔΗΛ, προκειμένου να γίνει δυνατή η ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών στα Παραρτήματα Αγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

 • Στο    Γραφείο    του     ΝΠΔΔ    ΚΑΦΑΔΗΛ    (Νικόμαχου    18,    Ηλιούπολη)   τηλ. 2109913183,2109958084-89 & στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηλιούπολης,
 • Στα Γραφεία Αθηνών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Μυλλέρου 73-75, Αθήνα) τηλ. 2131320600,
 • Στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: www.eetaa.gr. Αρχική σελίδα – Παιδικοί σταθμοί– Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις.

Τα Έγγραφα Που Απαιτούνται

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου) και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.
  • α)Ατομικό δελτίο υγείας για τη σωματική & πνευματική υγεία του παιδιού β)φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας, συμπληρωμένο με πλήρη στοιχεία των εμβολιασμών, που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του όπως προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2019 του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6ΧΘ2465ΦΥΟ-ΚΟΜ).
  • α)Αντίγραφο Eντύπου Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) τρέχοντος οικονομικού έτους

β) αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος (δηλ. εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2020 έως 31/12/2020).

Σε περίπτωση Συμφώνου Συμβίωσης – Χωριστής Δήλωσης υποχρεούνται και οι 2 γονείς να καταθέσουν αντίγραφο εντύπου Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) και εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωση από την Εφορία απαλλαγής για μη υπόχρεους υποβολής Φορολογικής Δήλωσης.

Αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης εντός των ημερομηνιών που γίνονται οι αιτήσεις εγγραφής , θα γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση που ο φορολογούμενος θα αναφέρει τα εισοδήματα που προτίθεται να δηλώσει στη φορολογική του δήλωση.

 • α)Βεβαίωση εργασίας της μητέρας από τον εργοδότη στην οποία να φαίνεται ότι κατά το διάστημα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η μητέρα ήταν εργαζόμενη.

β)βεβαίωση ενσήμων του τελευταίου έτους από τον ασφαλιστικό φορέα για τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα ή βεβαίωση μη οριστικοποιημένων ενσήμων για τις νεοπροσλαμβανόμενες. (www.efka.gov.gr /Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης). Επιπλέον μόνο για τους νεοπροσληφθέντες αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης (Εντύπο Ε3) της αιτούσας μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

γ) για τους ελεύθερους επαγγελματίες οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει την εργασία. (aade.gr/προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία επιχείρησης).

 • Βεβαίωση ανεργίας μητέρας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
  • Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμός ΟΤΕ ή ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ).
  • Σε περίπτωση ενοικίασης ακινήτου οφείλει να καταθέσει αντίγραφο ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης μίσθωσης κατοικίας από www.aade.gr / Υπηρεσίες προς πολίτες / Ακίνητα / Μισθωτήρια Ακινήτων).
 • Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της ανακοίνωσης.
  • Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης, στην οποία αναγράφονται οι αλλαγές που πιθανώς προέκυψαν το τρέχον έτος (π.χ. γέννηση και άλλου παιδιού, αναπηρία, πολυτεκνία κ.ά.) και της γνησιότητας των αντιγράφων.

Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά Για Ειδικές Περιπτώσεις

 • Άδεια παραμονής για αλλοδαπούς γονείς και παιδιά.
 • Αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, για ποσοστό

αναπηρίας γονέων ή τέκνων 67%, για εισοδήματα έως 40.000,00€.

 • Έγγραφα από Νοσοκομείο που αποδεικνύουν ασθένεια, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση.
 • Σε περίπτωση διαζυγίου προσκομείται πιστοποιητικό τελεσιδικίας ή επιμέλειας του παιδιού ή την κατατεθειμένη αγωγή ή Υπεύθυνη Δήλωση για πρόσφατη διάσταση με υποχρεωτική προσκόμιση αγωγής στην εγγραφή.
 • Βεβαίωση από Σχολή φοίτησης για γονέα φοιτητή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (σε α’ πτυχίο).
 • Βεβαίωση από Σχολή φοίτησης ενήλικου τέκνου της οικογένειας (σε α’ πτυχίο).
 • Βεβαίωση από στρατολογικό γραφείο για γονέα στρατιώτη.
 • Βεβαίωση από Τράπεζα για λήψη δανείου α’ κατοικίας.
 • Ληξιαρχική Πράξη θανάτου γονέα.

10. Έγγραφο από κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου που να βεβαιώνει την απορία ή την κάρτα απορίας.


Δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά εδώ.
Δείτε το Ατομικό Δελτίο Υγείας εδώ.
Δείτε την υπεύθυνη δήλωση εδώ.

Ακολουθήστε το Ilioupolinews.gr στο Facebook και στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ηλιούπολη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ILIOUPOLINEWS

ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ