Facebook Pixel

Επικαιροτητα

Πρόταση Ψηφίσματος Κατά Του Νομοσχεδίου Του ΥΠΕΝ Από Την Παράταξη “ΗΛΙΟΥ-Πόλις”

Δημοσιεύθηκε στις

Συντάκτης ilioupolinews.gr

Πρόταση Ψηφίσματος Κατά Του Νομοσχεδίου Του ΥΠΕΝ Από Την Παράταξη “ΗΛΙΟΥ-Πόλις”

Επιστολή με την οποία εισηγείται ψήφισμα καταδίκης του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ απέστειλε η δημοτική κίνηση “ΗΛΙΟΥ-Πόλις, Ανθρώπινη Πόλη” στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Η παράταξη της αριστεράς στην Ηλιούπολη, στην ανακοίνωση της ζητά από τον κ. Γεωργάκη τη διεξαγωγή συζήτησης και ψηφοφορίας επί ενός ψηφίσματος που ουσιαστικά καταδικάζει την πλειονότητα των ρυθμίσεων που εισηγείται το νέο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ. Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η επιστολή «Η περιβαλλοντική αδειοδότηση αντιμετωπίζεται ως χρονοβόρα διοικητική διαδικασία και σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας για την προώθηση των επενδύσεων. Το Ν/Σ έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις οδηγίες εφαρμογής των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η οργανική συγχώνευση περιβάλλοντος και ανάπτυξης κατά τη λήψη αποφάσεων».

Η επιστολή αναφέρει επίσης πως η νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης «καταστρατηγεί την ουσία του άρθρου 24 του Συντάγματος περί Προστασίας του Περιβάλλοντος», συμπληρώνοντας πως «αφήνει διάτρητες τις διαδικασίες έκδοσης ΣΜΠΕ (Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)».

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή:

Σας υποβάλλουμε το ακόλουθο Ψήφισμα που προτείνουμε ως <<ΗΛΙΟΥ-Πόλις Ανθρώπινη Πόλη>> και παρακαλούμε να τεθεί υπόψη των Δημοτικών Συμβούλων και Παρατάξεων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης

έχοντας υπόψη του το Νομοσχέδιο της Κυβέρνησης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας», από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σημειώνει τα παρακάτω:

– Το Ν/Σ κατατίθεται από την Κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας και ενώ η Βουλή υπολειτουργεί, με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς επαρκή διαβούλευση για το σύνολο των άρθρων και με στόχο να ακυρώσει τη νομική προστασία του περιβάλλοντος.

–   Πρόκειται για Ν/Σ αμφιλεγόμενης νομιμότητας που αντίκειται στην διεθνή, κοινοτική και εθνική νομοθεσία και το οποίο μεταξύ των άλλων:

Καταστρατηγεί την ουσία του άρθρου 24 του Συντάγματος περί Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Απορυθμίζει τη νομική προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από την υπονόμευση του ελεγκτικού ρόλου του Δημοσίου.

Αγνοεί τις αντιρρήσεις και τις σοβαρές ενστάσεις του συνόλου των περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας τόσο επί του περιεχομένου του όσο και για τον περιορισμένο χρόνο που δόθηκε για διαβούλευση.

Σύσσωμη η περιβαλλοντική κοινότητα απορρίπτει το νομοσχέδιο. Μέχρι σήμερα 23 περιβαλλοντικές ΜΚΟ εθνικού επιπέδου έχουν ζητήσει απόσυρση, ανάκληση και μη κατάθεση του Ν/Σ, ενώ περισσότερα από 80 περιβαλλοντικά κινήματα και συλλογικότητες κάνουν επείγουσα έκκληση για άμεση απόσυρση. Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί κατά όλοι οι φορείς των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, οι εργαζόμενοι στους Φορείς, το τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κ.λπ.

–  Με το Ν/Σ θίγεται το ενωσιακό και εθνικό κεκτημένο, ενώ απορρυθμίζεται όλο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το περιβάλλον. Αποτελεί οργανωμένο σχέδιο εξυπηρέτησης «οικονομικών συμφερόντων» χωρίς στρατηγική για το περιβάλλον το οποίο μαζί με τις δημόσιες πολιτικές θεωρούνται και αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση ως εμπόδια στις επενδύσεις.

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση αντιμετωπίζεται ως «χρονοβόρα διοικητική διαδικασία» και «σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας για την προώθηση των επενδύσεων». Το Ν/Σ έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις οδηγίες εφαρμογής των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η οργανική συγχώνευση περιβάλλοντος και ανάπτυξης κατά τη λήψη αποφάσεων.

Καταργούνται οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που είναι ανεξάρτητοι επιστημονικοί/περιβαλλοντικοί φορείς και γνωμοδοτούν για τα σχέδια διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και τις ενδεχόμενες δραστηριότητες μέσα σε αυτές και αντικαθίστανται με ένα μοντέλο αυστηρά ελεγχόμενο από το κεντρικό κράτος, χωρίς πραγματική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών. Πραγματικός στόχος Κυβέρνηση των γνωμοδοτήσεων για έργα εντός των προστατευόμενων περιοχών.

Οι ρυθμίσεις που εισάγονται για τους δασικούς χάρτες, μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλη καθυστέρηση ή ακόμη και οπισθοδρόμηση του σημαντικού αυτού έργου για τη χώρα.

Αίρεται ο περιορισμός κατοχής 51% για την συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ΑΕ.

Απαλλάσσονται της αδειοδότησης και μεταπίπτουν σε απλή γνωστοποίηση μέρος από τις μεταλλουργικές μεταλλευτικές βιομηχανικές διεργασίες.

Ανοίγει ο δρόμος για λατομεία, ξενοδοχεία και εξόρυξη υδρογονανθράκων ακόμη και σε περιοχές Natura 2000.

Αλλάζει η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με την εκχώρηση του ελέγχου των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σε ιδιώτες «αξιολογητές» επιλεγμένους και αμειβόμενους από τους ίδιους τους επενδυτές, γεγονός που καθιστά την όλη διαδικασία της αδειοδότησης αδιαφανή και διάτρητη. 

Επιχειρείται μια εν κρυπτώ αλλαγή του υφιστάμενου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Συγκεκριμένα, το άνευ διαβούλευσης άρθρο 92, που αφορά στην επί της ουσίας χωροθέτηση Σταθμών μεταφόρτωσης Σ.Μ.Α. κυρίως στην Αττική, δεν έρχεται μόνο σε αντίθεση με τη λογική του ΠΕ.Σ.Δ.Α. της Αττικής που προβλέπει σε μια λογική σειρά και με μετρήσιμα μεγέθη πρώτα τη χωροθέτηση Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Πράσινων Σημείων αλλά έρχεται ακόμη και σε αντίθεση με αποφάσεις του ΣτΕ παράνομης χωροθέτησης και λειτουργίας Σ.Μ.Α. 

Επίσης με την αιτιολογία της προσωρινής χωροθέτησης προσχηματικά παρακάμπτονται θεσμοθετημένες χρήσεις γης και εγκεκριμένα τοπικά ρυμοτομικά σχέδια που ρητώς δεν επιτρέπουν τις χωροθετήσεις Σ.Μ.Α. σε συγκεκριμένα οικόπεδα. 

Τέλος, αλλά όχι έλασσον, οι χωροθετήσεις των Σ.Μ.Α. για την περίπτωση της Αττικής γίνονται χωρίς την επίσημη συμμετοχή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α και της Περιφέρειας Αττικής που διαμορφώνουν και υλοποιούν το ΠΕ..ΣΔ.Α Αττικής  χωρίς να έχει προηγηθεί κανενός είδους διαβούλευση και διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες των δήμων στους οποίους προβλέπεται η εγκατάσταση των Σ.Μ.Α.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης ζητάει από την Κυβέρνηση την άμεση απόσυρση αυτού του καταστροφικού και αντιπεριβαλλοντικού Νομοσχεδίου το οποίο υπονομεύει το περιβάλλον, την βιώσιμη ανάπτυξη, τις προστατευόμενες περιοχές Natura, τον δασικό μας πλούτο. Υπονομεύει το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας στο όνομα μιας ιδεοληπτικής αντίληψης για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Ακολουθήστε το Ilioupolinews.gr στο Facebook και στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ηλιούπολη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ILIOUPOLINEWS

ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ