Δημοσιεύθηκε H Προκήρυξη Για Το Γήπεδο 5×5 Στα Πολυκλαδικά Της Ηλιούπολης

Δημοσιεύθηκε η προκύρηξη του διαγωνισμού για την κατασκευή νέου γηπέδου 5χ5 στα Πολυκλαδικά της Ηλιούπολης.

Πρόκειται για ένα έργο που είχε ανακοινωθεί ήδη από τις αρχές Δεκεμβρίου από τον Δήμαρχο, απο κονού με τον υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη κατά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του νέου γηπέδου.

Σύμφωνα με το site του Δήμου, ο Δήμαρχος προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας», σύμφωνα με την υπ. αρ. Α.Μ.: 59/2018 μελέτη του Τμήματος Μελετών Κατασκευών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας «σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και τεσσάρων λεπτών» (47.372,04€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου , οδός Σοφ. Βενιζέλου 112-114, στις 15 Ιανουαρίου 2019 , ώρα 11:00 π.μ.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ