Άνοιγμα 4 Θέσεων Εργασίας Στον Δήμο Ηλιούπολης

Διαδικασία πρόσληψης τεσσάρων υπαλλήλων εκκινεί ο δήμος Ηλιούπόλης.  Οι θέσεις αφορούν σε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ηλιούπολης.

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από τις 3/10/2018 έως τις 12/10/2018 . Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του δήμου.

Δείτε αναλυτικότερα όλες τις λεπτομέρειες για τις θέσεις εργασίας, εδώ.

 

 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ