Προβλημάτων Συνέχεια Στο Κολυμβητήριο Ηλιούπολης – Εξηγήσεις Από Τον ΠΑΟΔΗΛ

Εξηγήσεις δίνει ο ΠΑΟΔΗΛ για τη μη-λειτουργία της μεγάλης πισίνας στο δημοτικό κολυμβητήριο.